RODO

Polecamy kompleksową usługę przygotowania organizacji i prowadzonej działalności do wymagań RODO. W zakres naszej oferty wchodzą w szczególności prace, poczynając od skoordynowanie wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych i techniczno-organizacyjnych, na usługach niezbędnych analiz formalnoprawnych i kreślenia zmiany treści stosowanych wzorców umownych i klauzul, analizach ryzyka, zasadach privacy by design i privacy by default oraz weryfikacji m.in. spełniania wymogów przenoszalność, przejrzystości, adekwatności, etc. - kończąc.  

Rozwój samorządu, a sprawna administracja podatkowa

Czy dbałość o fiskalne i profiskalne aspekty funkcjonowania samorządu, niesie jakieś ryzyko? jest porządana, czy może powodować odpływ inwestycji i inwestorów z terenu gminy?

Zakres działalności

Wachlarz usług obejmuje udzielanie porad i wydawanie opinii, a także świadczenie pomocy prawnej, w zakresie prowadzenia spraw ...

Kompleksowe wsparcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, od obsługi prawnej po wsparcie funkcji zarządzania i doradztwo.

Weryfikacja przejawów działalności spółek i jednostek prowadzących działalność w sferze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (opracowywanie Regulaminów oraz wsparcie przy procedurze taryfowania).

Negocjacje warunków umów związanych z energią elektryczną jej dostawami (oszczędności energii i jej kosztów, przebudowa sieci, usuwanie słupów) oraz z zakresu kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego.

Negocjacje i mediacje
Zamówienia publiczne
Prawo cywilne
prawo pracy
radca prawny adam pietras
Prawo energetyczne
Prawo spółek handlowych
Prawo administracyjne
Prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę ...

Usługi świadczymy także w sprawach z obszaru prawa energetycznego oraz związanych z działalnością przedsiębiorstw sieciowych: energetycznych, gazowniczych, ciepłowniczych i wodno-kanalizacyjnych, w szczególności w zakresie:

przyłączanie do sieci i prowadzenia sporów oraz negocjacji warunków umów w sytuacji rozpoznania braku możliwości taryfowego przyłączenia,

negocjacje umów dystrybucyjnych, inwestycyjnych, czy kolizyjnych związanych z usuwaniem lub przebudową infrastruktury na gruncie,

realizacja postępowań dla usunięcia z nieruchomości kolidujących urządzeń, np. słupów elektroenergetycznych

pozyskanie lub uregulowanie praw do gruntu i roszczeń związanych z jego kwestionowaniem przez właścicieli oraz żądaniem zapłaty lub odpłatnego ustanowienia służebności.

Z każdej sytuacji jest wyjście - razem możemy je znaleźć!

tel. 609 908 712