Back to top

dla osób prywatnych

Wachlarz usług obejmuje udzielanie porad i wydawanie opinii a także świadczenie pomocy prawnej i prowadzenia spraw, z zakresu:

 1. PRAWO PRACY

 • wypłacono Ci wynagrodzenia lub jego składnika/-ów?,
 • otrzymałeś wypowiedzenie?,
 • jesteś dyskryminowany/-a lub występuje wobec Ciebie mobbing?,
 • inne?
 1. PRAWO CYWILNE I RODZINNE

 • problem z uzyskaniem zapłaty?,
 • nie wykonywany obowiązek alimentacyjny? lub niedostosowana jego wysokość?,
 • masz wyrok i dalej nie zapłacono Ci odpowiedniej kwoty - egzekucja i zabezpieczenie,
 • chcesz podziału majątku?,
 • potrzebujesz uregulować sprawy spadkowe lub za życia wolisz te sprawy pozałatwiać?,
 • ochrona przed egzekucją i zajęciami,
 • rozwód,
 1. PRAWO ADMINISTRACYJNE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA, BUDOWLANE , PRAWO WODNE

 • masz sprawę z administracją samorządową lub państwową?,
 • zagospodarowujesz nieruchomość?,
 1. PRAWO PODATKOWE i podatki

 • od nieruchomości,
 • od spadów i darowizn,
 • podatek dochodowy i nieujawnione źródła przychodów,
 • od czynności cywilnoprawnych,
 • VAT,
 • postępowanie podatkowe przed organem, Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sądem administracyjnym,
 • optymalizacja,
 1. PRAWO GOSPODARCZE

 • planowanie i realizacja inwestycji,
 • prowadzenie czynności dla usunięcia kolizji istniejących urządzeń (np. słupy) z planowanym zagospodarowaniem działki,
 • zabezpieczenie i optymalizacja,
 1. PRAWO SPÓŁEK

 • nadzór i kontrola funkcjonowania spółek,

(posiadasz akcje lub udziały, chcesz kontrolować poczynania zarządu, zastanawiasz się co oznaczają i co w podtekście mają określone decyzje organów)

 • wykonywanie praw udziałowych,
 • przekształcenia spółek , podział, połączenie,

INNE

 • wg uzgodnień,
 • jak usunąć słupa, efektywność energetyczna, oszczędności energii.

 

Zapraszamy także do skorzystania z usług wsparcia w procesach przyłączenia do sieci Twej nieruchomości oraz planowanych przez Ciebie instalacji odnawialnych źródeł energii i redukcji opłat z tym związanych, by umożliwić korzystanie z energii elektrycznej, gazu, ciepła, podłączenia wody czy kanalizacji. Pamiętaj jednak, że te postępowania najlepiej rozpoczynać z wyprzedzeniem, które wiąże się z faktem rozciągłości procedur inwestycyjnych przedsiębiorstw sieciowych i ograniczonymi możliwościami ujęcia stosownych kwot we właściwych budżetach.

Skontaktuj się z nami!

tel. 609 908 712

Kompleksowe wsparcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, od obsługi prawnej po wsparcie funkcji zarządzania i doradztwo.

Weryfikacja przejawów działalności spółek i jednostek prowadzących działalność w sferze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (opracowywanie Regulaminów oraz wsparcie przy procedurze taryfowania).

Negocjacje warunków umów związanych z energią elektryczną jej dostawami (oszczędności energii i jej kosztów, przebudowa sieci, usuwanie słupów) oraz z zakresu kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego.

Wachlarz usług obejmuje udzielanie porad i wydawanie opinii, a także świadczenie pomocy prawnej, w zakresie prowadzenia spraw ...