Back to top

dla podmiotów gospodarczych

Kompleksowe wsparcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, od obsługi prawnej po wsparcie funkcji zarządzania i doradztwo.

W szczególności obsługujemy i prowadzimy sprawy podmiotów z zakresu:

 1. PRAWO CYWILNE

 • projektowanie umów/kontraktów,
 • prowadzenie negocjacji i zawieranie ugód,
 • przygotowywanie spraw do procesu (dojrzałość do procesu),
 1. PRAWO GOSPODARCZE

 • realizacja i obsługa inwestycji,
 • restrukturyzacja,
 • odzyskiwanie należności, windykacja,
 • ochrona majątku przed egzekucją,
 1. PRAWO SPÓŁEK I KORPORACYJNE

 • rejestracja, przekształcenia,
 • kreślenie niezbędnych procedur i wewnętrznych uregulowań,
 1. PRAWO PRACY, także zbiorowe prawo pracy

 • nawiązywanie i rozwiązywanie umów, wypowiedzenia,
 • zakaz konkurencji,
 • projektowanie oraz asysta w zakresie związanym z reorganizacją,
 1. PRAWO ADMINISTRACYJNE, UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA

 • prowadzenia postępowań,
 • wzruszanie decyzji nakładających obowiązek zapłaty należności, składek,
 1. PRAWO PODATKOWE, podatki

 • od nieruchomości,
 • dochodowy,
 • VAT,
 • akcyza,
 • postępowanie podatkowe,
 1. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I OBSŁUGA PROCESU WYDATKOWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W STANDARDACH KONKURENCYJNOŚCI

 • wsparcie procesu pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych,
 • obsługa i wsparcie przy realizacji procedur, odwołania do KIO,
 1. INFORMATYKA I TELEINFORMATYKA

 • bezpieczeństwo danych oraz ochrona danych osobowych;
 1. REALIZACJA PROCEDUR USUWANIA KOLIZJI Z URZĄDZENIAMI ELEKTRYCZNYMI

 • wsparcie procesów optymalizacji wysokości kosztów związanych z energią elektryczną,
 • jak usunąć słupa, przebudowa sieci, oszczędność energii,

oraz prowadzenie sporów sądowych i sądowoadministracyjnych.

Skontaktuj się z nami!

tel. 609 908 712

Wachlarz usług obejmuje udzielanie porad i wydawanie opinii, a także świadczenie pomocy prawnej, w zakresie prowadzenia spraw ...

Weryfikacja przejawów działalności spółek i jednostek prowadzących działalność w sferze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (opracowywanie Regulaminów oraz wsparcie przy procedurze taryfowania).

Negocjacje warunków umów związanych z energią elektryczną jej dostawami (oszczędności energii i jej kosztów, przebudowa sieci, usuwanie słupów) oraz z zakresu kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego.

Kompleksowe wsparcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, od obsługi prawnej po wsparcie funkcji zarządzania i doradztwo.