Back to top

dla samorządu / administracji

Szczególnie rekomendujemy nasze usługi w zakresie:

  • audytowanie działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków;
  • negocjacji warunków umów związanych z energią elektryczną jej dostawami oraz kosztami utrzymania oświetlenia ulicznego;
  • podatków i postępowania podatkowego, w tym podatku od nieruchomości (m.in. tzw. "podatku energetycznego", jak zwiększyć przychody z podatków) i innych, 
  • prowadzenia procedur dla usuwania kolizji z urządzeniami energetycznymi,
  • wsparcie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania ze środków UE,
  • wsparcie procedur zakupowych i inwestycyjnych w reżimie Prawa zamówień publicznych, rozpoznawanie zwolnień,
  • funkcjonowania i zakładania klastrów,
  • efektywności energetycznej,

pozostałe zgodnie z ustaleniami.

Skontaktuj się z nami!

tel. 609 908 712

Wachlarz usług obejmuje udzielanie porad i wydawanie opinii, a także świadczenie pomocy prawnej, w zakresie prowadzenia spraw ...

Kompleksowe wsparcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, od obsługi prawnej po wsparcie funkcji zarządzania i doradztwo.

Weryfikacja przejawów działalności spółek i jednostek prowadzących działalność w sferze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (opracowywanie Regulaminów oraz wsparcie przy procedurze taryfowania).

Negocjacje warunków umów związanych z energią elektryczną jej dostawami (oszczędności energii i jej kosztów, przebudowa sieci, usuwanie słupów) oraz z zakresu kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego.