Back to top

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, a przetwarzanie danych osobowych klientów.

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, czy inna działalność komunalna wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych klientów. Podmioty realizujące usługi w tym zakresie muszą się więc liczyć z wymogami, jakie stawia przed nimi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do nowej regulacji, muszą się liczyć z drakońskimi karami sięgającymi 4 proc. całkowitego rocznego obrotu (do 20 mln euro). Należy więc wdrażać rozwiązania prawne i informatyczne, które pozwolą na uniknięcie powołanego ryzyka.

Na podstawie art. 87 ust. 7 RODO ustawodawcy państw członkowskich mogą zmodyfikować zasady odpowiedzialności. Przedstawiony przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych zdaje się na tą chwilę przyjmować, że jednostki samorządu terytorialnego będą w tej mierze odmiennie traktowane w zestawieniu z pozostałymi podmitami, ale czy taki treść będzie miała przyszła regulacja? .… czas pokaże.