Back to top

Niedostosowanie się do ograniczeń w poborze mocy - z sierpnia 2015r., czy można uniknąć kary?

Jeśli już otrzymaliśmy decyzję o nałożeniu kary ... cóż, w pierwszej kolejności rozważmy bilans korzyści z odwołania się, czy zawsze one będą przeważać zależy od indywidualnej kalkulacji. Zawsze jednak gorzej już nie będzie.

Natomiast jeśli jesteśmy w stadium postępowania w sprawie wymierzenia kary - poszukajmy argumentów na naszą korzyść, czyli na rzecz wykazania, że i wina, i odpowiedzialność za wykładnię i interpretację leży po stronie innych podmiotów oraz że przez nie została wywołana

 

Ograniczenia wprowadzone w sierpniu 2015 roku zaskoczyły wszystkich, nie mniej zaskoczone sytuacją były same przedsiębiorstwa pełniące funkcję operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

Koszula bliższa ciału ... najważniejsze jednak - z perspektywy odbiorcy podlegającego ograniczeniom - jest jednak jego ukaranie. Czasami też ten fakt obok wymiaru ekonomicznego może nieść inny i to cięższego kalibru ładunek, jak chociażby ryzyko następnego przypadku, kiedy organ administracji może już nie rozpoznać przesłanek łagodzących wymiar kary.

 

Do tej pory ok. sześćset przedsiębiorstw zostało ukaranych przez Urząd Regulacji Energetyki w związku z tym, że nie dostosowały się do ograniczeń w poborze mocy, które obowiązywały w sierpniu 2015 roku. Choć Prezes URE zawsze w sposób wyważony ustala wysokość kary, to jednak jak wspomnieliśmy wyżej, sytuacja gdy pogodzimy się z tym faktem, bez próby uchylenia kary może w perspektywie nieść zwiększone ryzyko. http://www.cire.pl/item,149385,1,0,0,0,0,0,przedsiebiorcy-i-osd-placa-kary-w-zwiazku-z-ograniczeniami-w-poborze-mocy-w-2015-r.html

 

Czy więc odwoływać się od kary?

 

Obserwując wypowiedzi Prezesa URE (https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/ure-w-mediach/6623,Prezes-URE-jakie-kary-i-dla-kogo-za-zachowanie-w-kryzysowym-sierpniu-2015.html?search=671909), warto indywidualnie zacząć od postawienia sobie kolejnych pytań:

  • czy zgadzamy się z ukaraniem i wymiarem kary?
  • jakie argumenty posiadamy za tezą o zasadności złożenia odwołania?

 

Reszta jest jest funkcją argumentów lub pozoru argumentów pozyskiwanych od uczestników postępowania wyjaśniającego uwarunkowania indywidalnych przypadków.