Back to top

o kancelarii

Zrozumienie indywidualnych potrzeb Klienta i stworzenie adekwatnego, dopasowanego rozwiązania jest dla nas wyznacznikiem kierunków działania.

W naszej działalności zawsze staramy się wnikliwie rozpoznać w sposób szczególny, uwarunkowania i kontekst każdej powierzanej nam sprawy. Dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować pożądaną ścieżkę dla jej rozwiązania. Często, za sprawą interdyscyplinarnego podejścia mamy też możliwość projektowania niestandardowych metod dla usunięcia problemu.

Obszar naszej działalności obejmuje województwo lubelskie i mazowieckie oraz pozostałą część Polski w zakresie obsługi świadczonej za pośrednictwem kanałów zdalnych.

W działalności Kancelarii, w sprawach tego wymagających, dysponujemy podmiotami posiadającymi kwalifikacje specjalistyczne w różnorakich dziedzinach, np.:

budowlanej
księgowej i rachunkowej
elektrycznej i elektroenergetycznej
rzeczoznawstwa,
logistyki dostaw;
rozpoznawania ogniw łańcucha wartości
usprawniania procesów zarządzania.

Obszar naszej działalności obejmuje województwa lubelskie i mazowieckie oraz pozostałą część Polski w zakresie obsługi świadczonej za pośrednictwem kanałów zdalnych.