Back to top

o mnie

Do końca 2016 roku byłem pracownikiem PGE Dystrybucja S.A., gdzie jako radca prawny zajmowałem stanowisko Dyrektora Biura Prawnego – Radcy Prawnego i Z-cy Dyrektora Biura Zarządzania Regulacyjnego, a wcześniej byłem odpowiedzialny za przebieg procesu konsolidacji spółek linii biznesowej dystrybucji energii elektrycznej w Grupie Kapitałowej PGE. W zakres moich obowiązków wchodziło koordynowanie zewnętrznych aspektów działalności Spółki (rozpoznawanie ryzyk), prowadzenie postępowań sądowych oraz administracyjnych, ale też i zarządzanie szeroko pojętym obszarem prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa energetycznego i dokonujących się w nim przemian oraz prawa konkurencji. Brałem także udział w podejmowaniu decyzji z zakresu kształtowania polityki Firmy w obszarze przyłączania do sieci, kształtowania standardów usługi dystrybucyjnej, zasad realizacji zadań inwestycyjnych , czy wydatkowania środków (zamówienia publiczne), negocjacji umów (w tym z zakresu, tzw. komercyjnego przyłączania farm wiatrowych, usługi dystrybucji, umów GUD – również z organizacją sprzedawców TOE), kreśleniu ich wzorców oraz projektowaniu zmian IRIESD i prowadzenia dialogu ze związkami zawodowymi. W zakres mych zadań wchodziło także utrzymywanie właściwych relacji z urzędem Prezesa URE i innych organów. Swe zadania realizowałem z uwzględnieniem uwarunkowań współistnienia pryncypiów związanych z jednej strony – z regułami dotyczącymi działalności takiego przedsiębiorstwa energetycznego, okolicznościami płynącymi z faktu świadczenia usługi publicznej i w końcu z faktu kształtowania zadań i ścisłej współpracy ze spółka dominującą.

Początek mej drogi zawodowej wiązał się zaś z administracją publiczną, gdzie jako mianowany urzędnik Służby Cywilnej brałem udział w podejmowaniu rozstrzygnięć administracyjnych, jak i kształtowaniu polityki właścicielskiej, wykonywaniu funkcji nadzoru, czy czynności zagospodarowania mieniem. Następnie, w sektorze prywatnym, sprawowałem funkcje kierownicze w grupie kapitałowej prowadzącej działalność w sektorze produkcji materiałów budowlanych i produkcji ziół.

Zawsze wyznacznikiem kierunków działań jest dla mnie potrzeba i korzyść biznesowa, bez której zrozumienia nie jest możliwe właściwe wspieranie funkcji zarządczych. Posiadam także wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania, restrukturyzacji, reorganizacji i nadzoru nad działalnością spółek publicznych i prywatnych połączone z umiejętnością podejmowania właściwych decyzji dla skutecznego i efektywnego zarządzania działalnością jednostki.

 

Z każdej sytuacji jest wyjście - razem możemy je znaleźć!

Weryfikacja profilu radcy prawnego
Weryfikacja profilu radcy prawnego
Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie
Numer wpisu na listę radców prawnych OIRP w Lublinie