Polecamy kompleksową usługę przygotowania organizacji i prowadzonej działalności do wymagań RODO. W zakres naszej oferty wchodzą w szczególności prace, poczynając od skoordynowanie wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych i techniczno-organizacyjnych, na usługach niezbędnych analiz formalnoprawnych i kreślenia zmiany treści stosowanych wzorców umownych i klauzul, analizach ryzyka, zasadach privacy by design i privacy by default oraz weryfikacji m.in. spełniania wymogów przenoszalność, przejrzystości, adekwatności, etc. - kończąc.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o ofercie - skontaktuj się z nami !