Back to top

Zakres działalności

Wachlarz usług obejmuje udzielanie porad i wydawanie opinii, a także świadczenie pomocy prawnej, w zakresie prowadzenia spraw ...

Kompleksowe wsparcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, od obsługi prawnej po wsparcie funkcji zarządzania i doradztwo.

Weryfikacja przejawów działalności spółek i jednostek prowadzących działalność w sferze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (opracowywanie Regulaminów oraz wsparcie przy procedurze taryfowania).

Negocjacje warunków umów związanych z energią elektryczną jej dostawami (oszczędności energii i jej kosztów, przebudowa sieci, usuwanie słupów) oraz z zakresu kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego.